شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای

 

ماه

هفته

جلسات

عناوين تدريس

ساعات

منابع

تجهيزات ، ابزار، مواد مصرفي

تئوري

عملي

مهر

اول

اول

8ساعته

-         معرفي رشته ، ايجاد انگيزه در زمينه هاي شغلي و معرفي دو نمونه كتاب از سئوالات نازك دوزي گام اول و چهار گزينه اي

-         توانايي كار با انواع ماشين دوخت

-         انواع ماشين دوخت ( ساده ، همه كاره خانگي، صنعتي)

-         انواع ماشين دوخت سردوز(اورلاك، خانگي، صنعتي)

-         انواع سوزن دوخت(دستي، شارپ،بيتوين،منجوق دوزي)

-         انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت (سرسوخته،سه گوش،ژوردوزي،دوقلو)

-         انواع نخ دوخت مرسريزه،نايلوني،ابريشمي،قيطاني،كوك،ابريشم تابيده،عمامه نخي و ...

-         انواع پايه ماشين دوخت

* مهارت:

-         چيدمان صحيح يك كارگاه خياطي خانگي

-         راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت(پركردن ماسوره،نخ كردن ماشين دوخت، جا انداختن ماسوره، تنظيم كشش ، تعويض پايه ها و...)

-         نگهداري ماشين دوخت (روغن كاري قسمتهاي مختلف ماشين دوخت، ....

* توانايي استفاده از انواع اتو

-         انواع اتو شامل ساده و بخار(مخزن دار جدا و سر خود،پرس،ايستادهو...)

-         ملزومات اتو شامل: ميز اتو،ژانت،رو اتويي

-         ولولت(تخته مخصوص پارچه مخمل) بالشتك هاي مخصوص اتو(بيضي،گرد،دستي و...) چوب،سنگ يا كفي فلزيمخصوص خنك كردن پارچه

-         انواع قيچي(ساده،برش كوچك،زيگزاگ ،نوك تيز،رولتي (صفحه مخصوص برش آن)

-         وسايل اندازه گيري(متر و خط كش مدرج و ...)

-         انواع كاغذ ترسيم الگو(گراف،سفيد تحريري،پوستي و ...)

-         انواع خط كش ترسيم الگو(خط كش T، گونيا، پيستوله ،خط كش منحني، ترسيم لباس)

-         ملزومات ترسيم الگو(مدادHB، سنجاق،جاسنجاقي،پاك كن ، سوراخ كن يا پانچ ، چسب نواري ، جسب ماتيكي، مداد رنگي، متر)

بر روي يك قطعه پارچه نمونه دوخت با چرخ انجام گردد.

1 س

 

 

30د

30د

30د15د

15د

 

15د

 

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

15د

 

15د

15د

 

 

15د

 

15د

15د

15د

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

 

 

 

* نگرش:

 عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق

*ايمني:

رعايت اصول و نكات ايمني كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده، اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت

 

 

نازك دوزي جلد اول

 از ص 14 الي ص 39

از ص41 الي ص 60

از ص 63 الي ص 67

 

*نگرش:

- نسوزاندن پارچه

-صرفه جويي در مصرف برق

 

*ايمني:

رعايت نكات ايمني محل قرار گرفتن اتو، كنترل سيم و دوشاخه اتو،تنظيم درجه حرارت

-انواع سوزن دستي

-انواع سوزن چرخ

-انواع نخ  دوخت

-انواع پايه ماشين دوخت

- روغن دان

-برس تميز كردن

-انواع ماشين دوخت خانگي ساده و صنعتي

-انواع ماشين سردوزي و ماسوره ماشين دوخت

 

انواع اتو:ساده ، بخار،مخزن دار ، جدا،پرس،...)

ميز اتو ،ژانت

انواع بالشتك، چوب و سنگ يا كفي فلزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسات

عناوين تدريس

ساعات

منابع

تجهيزات ، ابزار، مواد مصرفي

تئوري

عملي

مهر

اول

اول

8ساعته

-         معرفي رشته ، ايجاد انگيزه در زمينه هاي شغلي و معرفي دو نمونه كتاب از سئوالات نازك دوزي گام اول و چهار گزينه اي

-         توانايي كار با انواع ماشين دوخت

-         انواع ماشين دوخت ( ساده ، همه كاره خانگي، صنعتي)

-         انواع ماشين دوخت سردوز(اورلاك، خانگي، صنعتي)

-         انواع سوزن دوخت(دستي، شارپ،بيتوين،منجوق دوزي)

-         انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت (سرسوخته،سه گوش،ژوردوزي،دوقلو)

-         انواع نخ دوخت مرسريزه،نايلوني،ابريشمي،قيطاني،كوك،ابريشم تابيده،عمامه نخي و ...

-         انواع پايه ماشين دوخت

* مهارت:

-         چيدمان صحيح يك كارگاه خياطي خانگي

-         راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت(پركردن ماسوره،نخ كردن ماشين دوخت، جا انداختن ماسوره، تنظيم كشش ، تعويض پايه ها و...)

-         نگهداري ماشين دوخت (روغن كاري قسمتهاي مختلف ماشين دوخت، ....

* توانايي استفاده از انواع اتو

-         انواع اتو شامل ساده و بخار(مخزن دار جدا و سر خود،پرس،ايستادهو...)

-         ملزومات اتو شامل: ميز اتو،ژانت،رو اتويي

-         ولولت(تخته مخصوص پارچه مخمل) بالشتك هاي مخصوص اتو(بيضي،گرد،دستي و...) چوب،سنگ يا كفي فلزيمخصوص خنك كردن پارچه

-         انواع قيچي(ساده،برش كوچك،زيگزاگ ،نوك تيز،رولتي (صفحه مخصوص برش آن)

-         وسايل اندازه گيري(متر و خط كش مدرج و ...)

-         انواع كاغذ ترسيم الگو(گراف،سفيد تحريري،پوستي و ...)

-         انواع خط كش ترسيم الگو(خط كش T، گونيا، پيستوله ،خط كش منحني، ترسيم لباس)

-         ملزومات ترسيم الگو(مدادHB، سنجاق،جاسنجاقي،پاك كن ، سوراخ كن يا پانچ ، چسب نواري ، جسب ماتيكي، مداد رنگي، متر)

بر روي يك قطعه پارچه نمونه دوخت با چرخ انجام گردد.

1 س

 

 

30د

30د

30د15د

15د

 

15د

 

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

15د

 

15د

15د

 

 

15د

 

15د

15د

15د

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

 

 

 

* نگرش:

 عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق

*ايمني:

رعايت اصول و نكات ايمني كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده، اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت

 

 

نازك دوزي جلد اول

 از ص 14 الي ص 39

از ص41 الي ص 60

از ص 63 الي ص 67

 

*نگرش:

- نسوزاندن پارچه

-صرفه جويي در مصرف برق

 

*ايمني:

رعايت نكات ايمني محل قرار گرفتن اتو، كنترل سيم و دوشاخه اتو،تنظيم درجه حرارت

-انواع سوزن دستي

-انواع سوزن چرخ

-انواع نخ  دوخت

-انواع پايه ماشين دوخت

- روغن دان

-برس تميز كردن

-انواع ماشين دوخت خانگي ساده و صنعتي

-انواع ماشين سردوزي و ماسوره ماشين دوخت

 

انواع اتو:ساده ، بخار،مخزن دار ، جدا،پرس،...)

ميز اتو ،ژانت

انواع بالشتك، چوب و سنگ يا كفي فلزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم 8 ساعته

* آزمون از جلسه قبل

-         توانايي انتخاب پارچه

-         انواع الياف طبيعي( پنبه ، كتان ، پشم، ابريشم)

-         الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ويسكوز، نايلون، پلي استر و ...)

-         انواع پارچه (طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)

-         علائم قراردادي الياف طبيعي (پنبه ،كتان ، ابريشم ، پشم)

-         علائم بين المللي نگهداري منسوجات

* موارد استعمال ، مراقبت و نگهداري و روش شستشوي انواع پارچه شامل : پنبه ، كتان ، ابريشم ، پشم، نايلوني ، پلي استر، ويسكوز

-         استفاده صحيح از علائم بين المللي منسوجات در نگهداري پارچه

 

15د

 

 

 

3:45

نازك دوزي ج اول از ص78 الي ص 95

*نگرش:

- انتخاب پارچه مرغوب و مقرون به صرفه

- رعايت شئونات اسلامي در انتخاب رنگ

*ايمني:

رعايت نكات ايمني در استفاده از مواد شوينده (پودر ، صابون)

-انواع الياف طبيعي(پنبه،كتان،ابريشم،پشم)

-الياف مصنوعي(پلي استر،نايلون،ويسكوزو...)

-انواع نمونه پارچه (طبيعي ،مصنوعي و نيمه مصنوعي)

- مواد شوينده

 

دوم

اول 8 ساعته

* آزمون از جلسه قبل

-         آموزش دوختهاي اوليه ، انواع كوك با دست(ساده ، بخيه ، بخيه تزئيني ، كوك بسته، زيگزاگ ساده)

-         علائم قراردادي اندام

-         ويژگي هاي اندام ( باسن كوچك، باسن بزرگ ، بالاتنه كوتاه، بالاتنه بلند)

-         اندام زنانه در سنين مختلف

15 د

 

 

 

45د

 

 

3

نازك دوزي ج 1

ص 124 و 125

 

نازكدوزي ج 5

ص 19 الي28

 

 

 

دوم 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

-         انواع چهره و استفاده از آن در لباس(بيضي،مربع،مستطيل،قلب و ...)

-         آشنايي با جدول سايز بندي

-         اندازه گيري قسمتهاي مختلف اندام (اصلي و فرعي)

-         آموزش رسم الگوي اوليه دامن و رسم آن توسط هنرجويان

*توجه: مي توان دامن تنگ با چاك پيلي دوخت كه دوخت چاك را ياد بگيرند

15د

 

15د

30د

 

 

 

 

 

ج 5

ص 33 الي 39

 

نازكدوزي ج 5 ص 132 الي 143            ص 148 الي 163

 

 

سوم

اول 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

-         محاسبه مقدار پارچه مورد نياز

-         برش الگو روي عرض هاي مختلف پارچه

-         آماده كردن پارچه قبل از برش

-         برش پارچه با توجه به نقوش و طرح آن (نقوش بالا،حاشيه دار، راه راه ، چهارخانه و ...)

-         چيدمان صحيح الگو روي پارچه با توجه به نقوش و جنس پارچه

-         برش پارچه با توجه به جنس آن (رعايت نكات برش : نقاط موازنه،راستاي الگو و پشت و روي پارچه ، خطوط مركزي ، دولاي باز يا بسته پارچه)

* استفاده صحيح از قيچي در هنگام برش پارچه

اتصال قطعات برش خورده به يكديگر

15د

15د

30د

15د

 

 

 

 

30د

 

1:15

نازك دوزي ج اول از ص 98 الي 115

 

* رعايت نكات ايمني دراستفاده از قيچي و صرفه جويي در مصرف پارچه

 

 

 

دوم 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

- تأثير بصري خطوط در لباس( خط مستقيم، منحني و شكسته) و خطاي باصره خط

- پرو گيري و اتصال دامن با چرخ و آموزش دوخت پنسها و دوخت زيپ با پايه زيپ دوزي

15د

 

 

 

5:45

ج 5

ص 40 الي 51 نازك دوزي ج 1 ص139وص 140

 

 

چهارم

اول 8 ساعته

* آزمون از جلسه قبل

-         تعادل ،تأكيد ، شكل لباس( مربع ،مثلث، دايره)

-         چگونگي اتو كردن لباس ( توجه به حرارت ،رطوبت لازم ، جنس پارچه)

-         اتو كردن قسمتهاي مختلف لباس (درزها و پنس ها و ...)

-         پاكدوزي با ماشين دوخت

-         آماده نمودن كمردامن و لايي چسب گذاري يكطرفه و دوخت كمري

توجه:كمر دامن حتما" گرد و منحني شود با  اتو

15د

2 س

15

 

 

 

15د

 

30د

4:45

نازك دوزي ج 5 ص 52 الي 57

نازك دوزي ج 1 ص 70 الي 73

نگرش:

نسوزاندن پارچه صرفه جويي در مصرف برق

نازك دوزي ج 1ص 175 الي ص 177

نكات ايمني:

رعايت نكات ايمني (محل قرار گرفتن اتو ، كنترل سيم و دو شاخه اتو ، تنظيم درجه حرارت)

 

 

 

دوم 8 ساعته

تناسبات طلايي در لباس

دوخت و اتصال كمر دامن و آموزش قزن قفلي و

تو گذاري لبه دامن با پس دوزي توأم با چرخ

2

 

 

6

نازك دوزي ج 5

ص 58 الي 60

نازك دوزي ج 1 ص 175

 

 

آبان

اول

اول 8 ساعت

*آزمون از جلسه قبل

- رنگ در لباس و چهره( چرخه رنگ و رنگهاي درجه اول و درجه دوم)

آموزش الگوي انواع فون(يك نمونه تدريس شود،مابقي خود دانش آموزان به عنوان تكليف منزل انجام دهند

* توجه: استفاده از جدول سايز بندي در ترسيم الگوها را بداند

روش به كار بردن وسايل جهت ترسيم الگو ( خط كش ساده ، معمولي ، پيستوله يا خط كش  منحني را بداند)

15

2

 

 

 

5:45

ج5 ص 172 الي 1888

ج 5 ص 64 الي 70

ايمني:

طرز صحيح نشستن و يا ايستادن در هنگام رسم الگو

 

* صرفه جويي در مصرف كاغذ

* انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقعيت اجتماعي فرهنگي و سن فرد

 

 

دوم 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

- رنگ در لباس و چهره (رنگهاي درجه سوم ، شدت رنگ ، ارزش رنگ)

آموزش انواع دامنهاي ترك و گودت دار و آماده نمودن يك الگو يا ادغام الگوهاي تدريس شده

بطوري كه هر دو مدل در يك دامن ارائه شود. و برش الگو روي پارچه

15

2

 

 

 

 

5:45

ج 5 از ص71 الي 73

* گودت صحيح گوده است

مي توان گروه بندي نمود.

 

 

دوم

اول 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

- رنگ در لباس و چهره ( تك رنگي ،مجاور، گرم و سرد)

دوخت دامنهاي تدريس شده

چگونگي اتو كردن قسمتهاي مختلف(درزها و پنس ها ، سجاف ها) آموزش داده شود در حين كار

آموزش كار با انواع پايه چرخ ( پس دوزي ، لبه دوزي)

15

2

 

 

6:45

ج 5 از ص 74 الي 76

 

 

 

دوم 8 ساعته

*ازمون از جلسه قبل

رنگ در لباس و چهره(رنگهاي مكمل،توازن رنگ،شكل و فرم)

ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل(دوخت كمر سجاف دار)

آموزش الگوي انواع دامن كلوش

15

2

45/3

2

ج5 ازص 77 الي ص80

 

ج 1 از ص 222 الي ص 241

 

 

سوم

اول 8 ساعته

*ازمون از جلسه قبل

رنگ در لباس و چهره(رنگ پارچه،انتخاب رنگ،ارتباط رنگ با افراد، تكرار رنگ،تشابه رنگ تضاد)

برش يك نوع دامن كلوش به دلخواه و با توجه به جنس پارچه (مهارت در برش پارچه هاي كشي و حرير)(اموزش دوخت دودرزه)

آموزش كار با انواع پايه چرح(پيچ رول)و پيچ رول با ذست

آموزش دوخت كمر با كش يا ليفه نمودن كمر

 

15

2

 

 

 

45/5

ج 5 از ص 81 الي ص  91

 

نازك دوزي ح 1 ص 180 الي ص 181

 

 

دوم 8 ساعته

*آزمون از جلسه قبل

-انتخاب عوامل تا‍‍‍ثير گذار در اندام و لباس(جنس،پارچه،برش،رنگ،نقوش)

-ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل (آموزش يكنوع پاكدوزي با دندان موشي و پاكدوزي با چرخ)

-آموزش الگوي انواع دامن پيلي دار

 

15

2

 

 

 

 

45/3

 

2

ج 5 از صفحه 92 الي 114

 

 

 

 

ج1 از صفحه190 الي 203

 

 

چهارم

اول 8 ساعته

-آزمون از جلسه قبل

- انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه به اندام سن و شخصيت ، رنگ،پوست و مو

- برش و دوخت يك مدل دامن پيلي دار(هنرجويان گروه بندي شوند

 به برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن دقت گردد شوند

-آموزش دوخت بخيه تزئيني ،آموزش انواع پاكدوزي با قيچي زيگزاگ

15

 

2

 

5/45

ج 5 از صفحه 115 الي 130

 

 

 

 

 

ج 1 از صفحه 124 الي 129

 

 

دوم 8 ساعته

-آزمون از جلسه قبل

-ادامه دوخت دامن پيلي دار-كمر به صورت منحني دوخته گردد لايي كمر(لايي چسب پارچه اي كامل)

-دوخت انواع پيلي "دوطرفه، يكطرفه،چاك پيلي ،زيرپيلي جداوچند پيلي درهم آموزش داده شود."

-دوخت زيپ همراه با پيلي

15

 

45/7

 

 

 

 

نازكدوزي ج 1

از صفحه 154 الي صفحه 159 و صفحه 162 الي صفحه 165

 

آذر

اول

اول 7 ساعته

-آموزش الگوي دامن چين دار "آموزش دوخت چين با پايه مخصوص"

-آموزش پس دوزي با لايه زانفيكس،پس دوزي توام با چرخ

-ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل "مشخص كردن دكمه و جا دكمه بر روي كمر انجام شود دوخت دكمه و جا دكمه با پايه مخصوص"

 

8

ج 5 صفحه 246 الي 253

 

دوم 8 ساعته

-آموزش دامن غير قرينه( لنگي) و همراه (با جيب و كيسه جيب)

-آموزش انواع دوخت(دودرزه،دوبله،شكسته،دوبله خوابيده،و...

و آموزش جيب داخلي جلوي دامن)

 

4

 

4

نازكدوزي ج5 صفحه 254 الي 259

نازكدوزي جلد اول صفحه 126 و 127

 

آذر

دوم

اول 8 ساعته

-آموزش انواع الگوي دامن شلواري (جيب دار،پيلي دار،چين دار)برش الگو بر روي پارچه و اتصال قطعات به يكديگر

-آموزش تهيه نوار اريب و كمردامن  شلوار به وسيله كرسله دوخت گردد)

2

 

 

6

 

 

نازكدوزي ج دوم(قذيمي) صفحه 14

 

دوم 8 ساعته

-ادامه دوخت و تكميل دامن شلواري

پس دوزي دمپاي دامن شلوار يا پس دوزي با چرخ آموزش داده شود.

 

8

 

 

سوم

اول 8 ساعته

-آرمون از جلسات قبل (امتحان تئوري و عملي)

-آموزش اندازه هاي فردي بالا تنه و تبديل آن با اندازه هاي جدول سايز بندي

-آموزش رسم الگوي بالا تنه

2

 

6

كتاب الگوي 1 هنرستانهاي فني و حرفه اي ( رشته طراحي دوخت)

 

دوم 8 ساعته

-مروري بر جلسه قبل "استفاده از علائم قراردادي ،ترسيم الگو"

-آموزش انتقال پنس ها(انتقال پنس به گردن،حلقه آستين،سرشانه،كمر،پهلو،خط مركزي،زير سينه)

30

 

 

30/7

نازكدوزي ج دوم (جديد) صفحه 18

 

چهارم

اول 8 ساعته

-ازمون از جلسه قبل (امتحان عملي بالا تنه)

برش و دوخت پاترون بالا تنه

-آموزش دوخت انواع نوار مغزي( راست،شكسته،منحني)

1

 

7

نازكدوزي ج2 (قديمي)صفحه 15 الي 20

 

 

دوم 8 ساعته

-آزمون از الگوي اوليه بالا تنه (عملا بر روي تابلو)

-آموزش رسم الگوي آستين (اساس اوليه آستين)

-برش و دوخت پاترون آستين و اتصال آن به بالا تنه +اموزش دوخت درزهاي منحني

30

1

 

1

30/5

 

 

نازكدوزي جلد دوم (قديمي) صفحه 123 الي 125

 

دي

اول

اول 8 ساعته

-ازمون از الگوي اوليه بالا تنه و آستين

-آموزش انتقال پنس به چين يا پيلي و ردكردن پنس در برش و آموزش آستين كاپ چين دار، لبه ي آستين چين دار،كاپ و لبه استين چين دار.

2

 

6

نازكدوزي ج دوم (جديد) صفحه 92

 

دوم 8ساعته

-آموزش رسم الگوي انواع يقه(ساده خطي"گرد،چهارگوش، هفت با روي هم آمدن و دكمه خور"

برش يك بلوز با انتقال پنس دلخواه با انواع يقه هاي تدريس شده با سجاف باز و آستين با پارچه نخي ساده دوخت گردد.

2

 

 

6

نازكدوزي ج3 ( جديد)از صفحه 50 الي 79

 

دوم

اول 8ساعته

-آموزش اتصال قطعات بلوز به يكديگر ،اتصال آستين و سجاف يقه و چگونگي قرار گرفتن خط مركزي بر روي يكديگر

-اموزش دوخت انواع جا دكمه (جادكمه با دست،جادكمه با ماشين،دوخت با پايه مخصوص)

 

 

8

نازكدوزي ج دوم (قديمي) صفحه 39الي 42

نازكدوزي ج (قديمي)2صفحه 70 الي 75

 

دوم 8 ساعته

-ادامه و تكميل قطعات جلسه قبل و آموزش دوخت دكمه (پايه مخصوص دوخت دكمه و محافظ پشت دكمه آموزش دوخت گوشه هاي سجاف.

به اتو كردن قسمتهاي مختلف لباس توجه خاص گردد.(درزها،پنس ها،سجاف ها،برش ها)

 

8

نازكدوزي ج دوم(قديمي) صفحه 93 الي 95

 

 

نازكدوزي ج اول صفحه 70 الي 73

 

سوم

اول 8ساعته

-آموزش يقه ي مسطح(ب.ب،ملواني)

با رسم سجاف جلو بسته (يقه)

-آموزش آستين تنگ پنس دار

آماده سازي الگو جهت برش پارچه

2

2

2

1

 

1

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 106 الي 142

 

دي

سوم

دوم 8 ساعته

برش پاترون الگوي تدريس شده(در صورت تمايل مي توان با پارچه الوان تهيه گردد كه كاربرد داشته باشد ولي ترجيحا پارچه نخي باشد)

ودوخت انجام گردد

* تذكر: جهت دوخت آستين از يك مدل آستينهاي چين دار استفاده گردد.

 

8

نازكدوزي ج دوم دوخت صفحه 48 الي 50

 

چهارم

اول 8 ساعته

-ادامه و تكميل جلسه قبل

آموزش دوخت بندينك لباس

 

8

نازكدوزي ج2 (قديمي) صفحه 64

 

دوم 8ساعته

تكميل و اتو كاري نهايي

آموزش يقه شال و آرشال با سجاف(گروهبندي شوند)و يا اينكه  از هر قسمت لباسبا يك يفه دوخت گردد( 2 يقه 2 آستين) و آموزش آستين كيمونو به روش آسان وكيمونو يكسره با مچ پاكتي

و يك مدل بالاتنه از انتقال پنسها به صورت پاترون دوخت گردد.

 

4

4

نازكدوزي ج 3 (جديد)صفحه 154 الي 175

 

بهمن

اول

اول 8ساعته

برش درس آموزش داده شده به صورت پاترون دوخت گردد

 

8

نازكدوزي ج دوم (قديمي) صفحه 59 الي 62

 

دوم 8 ساعته

ادامه و تكميل جلسه قبل و اتوكاري نهايي

آموزش يقه انگليسي با سجاف

 

4

4

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 176 الي 189

 

دوم

اول 8ساعته

ادامه يقه انگليسي و اموزش برش الگو بر روي پارچه و استفاده از يك نوع بالا تنه با انتقال پنسهاي تدريس شده با‌آستين جدا و مچ پهن(بعنوان نمونه دوخت كار شود)و نحوه اتصال زيريقه  و رويه يقه

 

8

نحوه چگونگي دوخت يقه انگليسي از جزوه ضخيم دوزي سال سوم استفاده گردد.

 

دوم 8ساعته

اتصال و دوخت بالاتنه و اتصال يقه به بالا تنه و دوخت سجاف  دوخت دكمه پايه دار و جادكمه اي پارچه اي يك تكه آموزش داده شود

 

8

نازكدوزي ج2 (قديمي) نازكدوزي ج2 صفحه 76 الي 82

 

سوم

اول 8ساعته

ادامه جلسه قبل و تكميل يقه انگليسي و اتوكاري

 

8

 

 

دوم 8 ساعته

آموزش الگوي يقه ي مردانه پايه جدا و سرخود و اموزش بالاتنه شميزيه و استين شيميزيه

رسم الگو و برش

4

 

 

4

كتاب الگوي 2 هنرستانهاي فني حرفه اي(رشته طراحي دوخت)

 

چهارم

اول 8ساعته

ادامه جلسه قبل (دانش آموزان گروهبندي شوند به تناسب عملكردشان يك نوع يقه را دوخت نمايند.)

آموزش بليطي دوتكه  و مچ مردانه(آموزش پايه هاي دكمه دوزي)

 

8

نازكدوزي ج2 (قديمي)صفحه 57 الي 58

 

نازكدوزي ج2(قديمي) صفحه 104 الي 114 و 116

 

دوم 8ساعته

ازمون از يقه انگليسي

ادامه دوخت شميزيه

2

6

 

 

اسفند

اول

اول 8ساعته

تكميل و اتو نهايي

-آموزش رسم الگو اساس پيراهن(يكسره ،درز كمر،برش،زير سينه و...)و آموزش يقه دراپه

2

 

6

نازك دوزي ج2 (جديد) صفحه 110 الي صفحه 118

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 204 الي 209

 

اسفند

اول

دوم 8ساعته

-آموزش يقه حلزوني و پياده نمودن يك مدل از يقه هاي تدريس شده بر روي الگوي اساس پيراهن و تبديل الگوي آموزش داده شده به يك نوع لباس شب و تعيين جنسيت و مقدار پارچه بر اساس الگوي ترسيمي جهت برش لباس شب

 

2

 

6

نازكدوزي 3 (جديد)صفحه 210 الي 237

نازكدوزي ج2 (قديمي) صفحه 140 الي 144

 

دوم

اول 8 ساعته

آماده سازي الگو براي برش پارچه

و اتصال قطعات برش خورده به يكديگر

 

 

8

 

 

دوم 8 ساعته

پروگيري و دوخت و اتصال به وسيله چرخ خياطي

و آموزش زيپ مخفي با دست و ماشين دوخت و دوخت زيپ زير در محل بدون درز لباس و يا آموزش بندينك لباس

 

8

 

 

سوم

اول 8ساعته

اتصال آستين و يقه با سجاف(در صورتيكه پارچه تور به كار رفته است توردوزي با پايه مخصوص لبه دوزي آموزش داده شود)

 

8

 

 

دوم 8ساعته

اتو كاري و تكميل لباس شب (در صورتيكه تزئينات دارد انجام گردد)

 

8

 

 

چهارم

اول 8ساعته

ادامه جلسه قبل و تكميل نهايي
(آموزش نمونه دوخت آلبوم:مچ با ليفه كش،مچ پهن)

 

8

 

 

دوم 8ساعته

آموزش نمونه دوختهاي آلبوم انواع جيب (جيب خارجي لباس بدون آستري،جيب با سجاف پهن،جيب با گوشه هاي گرد-جيب خارجي لباس با آستري ،جيب روي لباس با برگردان پاكتي

 

8

نازكدوزي ج اول از صفحه 196 الي 215

 

فروردين

سوم

اول 8 ساعته

ادامه و تكميل جلسه قبل

 

8

 

 

دوم 8ساعته

آموزش الگوي مانتو با يقه ايستاده و آستين رگلان عميق و كم عمق و مچ دوبل و يا چاك استين دوتكه و...

 

4

4

نازك دوزي ج 3(جديد)ص 92 ص 105

 

چهارم

اول 8 ساعته

برش الگوي مانتو بر روي پارچه و اتصال آن به يكديگر و پروگيري اماده نمودن دكمه هاي روكش دار و يا وصل دكمه هاي فشاري دفتري با دستگاه مخصوص.

 

8

نازك دوزي ج 2 (قديمي)ص 127 و ص95 الي ص97

 

ارديبهشت

اول

اول 8 ساعته

ادامه ئ تكميل دوخت مانتو

 

8

 

 

دوم 8 ساعته

تكميل و اتوكاري مانتو

 

8

 

 

دوم

اول 8ساعته

آموزش اساس الگوي شلوار (فون،جيب دار) و برش يك مدل به دلخواه براي خودشان بر روي پارچه

3

5

از جزوه ضميمه زمانبندي شلواردوز استفاده گردد

تذكر:دوخت شلوار با برش عرضي بدون نوار كمر و سجاف

 

دوم 8ساعته

دوخت جيب و كيسه جيب

و دوخت و اتصال درزهاي شلوار

درزهاي جيب و شلوار با نوار اريب پاكدوزي شود.

2

 

 

6

نازك دوزي ج 1 (قديمي)ص 186

 

سوم

اول 8ساعته

آموزش دوخت زيپ شلوار به روش مردانه

و ادامه دوخت و اتمام شلوار

2

6

 

 

دوم 8ساعته

تكميل شلوار و اتوكاري نهايي

در صورتيكه آلبوم ناقص است كامل شود.

4

 

4

 

 

چهارم

اول 8ساعته

اتمام كارهاي انجام نشده

8

 

 

 

دوم 8ساعته

تكميل كارهاي انجام نشده

8

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ساعت 17:53  توسط موسویان  |