شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای
جدول زمان بندی مانتو دوز

ماه

هفته

عناوين تدريس

ساعت تئوري

ساعت عملي

منابع

ابزار و وسايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

اول

توانايي راه اندازي و سرويس نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشينهاي اور لوك

*آشنايي با انواع چرخ و موارد مصرف يك چرخ خياطي خانگي اتوماتيك، ماشين اورلوك،چرخ راسته دوز صنعتي،دستگاه دكمه زن

*شناسايي اصول راه اندازي چرخهاي خياطي ،جا انداختن ماسوره و ماكو و برگرداندن ،عبوردادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك

*اشنايي با انواع نخ و جنس آنها

*آشنايي با انواع سوزن و شناسايي اصول دوخت با ماشين چرخ خياطي اتوماتيك،ماشين اورلوك،چرخ راسته دوز،صتعتي و دستگاه دكمه زن.

*شناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطي ،عيب يابي و رفع عيب و جاسوزني و درجه كشش نخ ،ماكو وماسوره،روغن كاري در نظافت چرخ

*به كارگيري ضوابط ايمني و بهداشت

2 ساعت

4ساعت

نازكدوزي جلد1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگه زمينه ايمني و بهداشت

انواع چرخهاي خياطي و اورلوك ،انواع سوزن، و وسايل دوخت

دوم

*توانايي انواع دوختهاي اوليه

*شناسايي اصول انواع دوختهاي اوليه، دوخت كوك شل،دوخت راسته،دوخت زيگزاگ و پس دوزي

*توانايي شناخت اندام و آشنايي با اندامهاي نرمال و غير نرمال

*شناسايي اصول استفاده از خطوط در برشها جهت رفع عيب اندام (رعايت ايمني چرخها و آموزش كار با انواع چرخ)

2

4

نازكدوزي جلد1 و4

 

سوم

توانايي اندازه گيري اندام آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها،آشنايي با واحدهاي اندازه گيري،آشناييي با جدول سايز بندي، شناسايي اصول اندازه گيري اندام

*شناسايي اصول رسم الگوي اوليه ،مانتو،توانايي رسم الگوي مانتو

2

4

 

 

 

چهارم

شناسايي اصول تبديل الگوي اوليه به مدلهاي مورد نظر

*توانايي رسم الگوي مانتو ساده همراه با يقه ساده(گرد،هفت،خشت)سجاف گذاري بصورت يكسره و جداو آستين مچي

اصول محاسبه مقدار پارچه لازم بر حسب مدل مانتو و اصول اتوكاري پارچه قبل از برش(در صورت نياز)

 

1

5

نازكدوزي جلد3 صفحه 50 تا 79

 

ماه

هفته

عناوين تدريس

ساعت تئوري

ساعت عملي

منابع

ابزار و وسايل

 

 

 

 

 

آبان

اول

شناسايي اصول پهن كردن پارچه به روش تك دوزي و شناسايي اصول چيدمان الگو روي پارچه شناسايي اصول علامت گذاري و خط كشي دور الگو و برش مانتو

آشنايي با رفع عيوب اندام و استفاده از اتو سرد و گرم در حين دوخت مانتو

 

6

 

 

دوم

ادامه دوخت مانتو و تكميل آن

استفاده از يك دوخت گلدوزي يا شماره دوزي يا دوختهاي سنتي جهت تزئين مانتو.

 

6

نازكدوزي جلد3 صفحه106

 

سوم

رسم الگوي مانتو به همراه برش و آستين برش دار به دلخواه يقه شكاري ،ب.ب ،مردانه پايه سرخود

 

6

 

 

چهارم

ادامه جلسه قبل

 

6

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

استفاده از يك نوع دوخت تزئيني(منجوق-مليله-و انواع سنگ ها و يا گيپورهاي تزئيني)متناسب با سليقه هنرجويان و تكميل مانتو

 

6

 

 

دوم

رسم الگوي مانتو تركو آستين پاكتي و يقه(آرشال و آرشال طرح دار)

*رويه يقه مي تواند از جنس ديگر يا حتي يقه غير قرينه و دكمه بصورت دورديفه دوخت گردد

 

6

نازكدوزي جلد3 صفحه 154

 

سوم

برش مانتو و دوخت آن

 

6

 

 

چهارم

ادامه جلسه قبل(در صورتيكه پارچه كرب باشد اپليكه دوزي و يا قيطان دوزي اجرا شود.)

 

6

 

 

 

 

 

دي

اول

ادامه و تكميل مانتو

 

6

 

 

دوم

رسم الگوي مانتو برش دار به همراه يقه انگليسي دو تكه و استين دوتكه

 

6

نازكدوزي جلد3 صفحه 176 تا 189

 

سوم

چيدمان الگو روي پارچه و برش آن

 

6

 

 

چهارم

استفاده مغزي از جنس ساتن داخل درزهاي مانتو (درزهاي منحني و شكسته) يقه را مي توان دورنگ استفاده كرد(از جنس كرپ يا ساتن)

 

6

 

 

 

 

بهمن

اول

ادامه جلسه قبل

 

6

 

 

دوم

تكميل جلسه قبل

 

6

 

 

سوم

تكميل مانتو و در صورت تمايل تزئين شود

 

6

 

 

چهارم

رسم الگوي مانتو جيب دار با يقه دوبل آمريكايي،آستين پاكتي(يقه بصورت دورنگ يا

 

6

 

 

ماه

هفته

عناوين تدريس

ساعت تئوري

ساعت عملي

منابع

ابزار و وسايل

 

چهارم

يا دوجنس يا پشت و روي پارچه ، متناسب با سليقه تزئين شود.

 

6

 

 

 

 

 

اسفند

اول

استفاده از دوختهاي تزئيني متناسب با جنس پارچه.توصيه مي گردد

(اتوي سرد و گرم همزمان براي كليه دوختها توصيه مي گردد

 

6

 

 

دوم

ادامه دوخت جلسه قبل

 

6

 

 

سوم

ادامه ئ تكميل جلسه قبل و تزئينات به سليقه هنرجويان انجام شود

 

6

 

 

چهارم

رسم الگوي مانتو كلوش با آستين كيمونو يا رگلان يقه به دلخواه(پارچه ريون )

 

6

 

 

 

 

فروردين

سوم

ادامه و تكميل مانتو

جهت تزئينات از مهره هاي چوبي و تزئيني استفاده شود.

 

6

 

 

چهارم

رسم الگوي مانتو مدل حاملگي(برش دار و چين دار با پيلي هاي 1 سانتي –رديفي و يا رگه دوزي)

همراه با يقه گرد ،هفت و خشت

 

6

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

اول

ادامه دوخت و تكميل مانتو حاملگي، استفاده از ابريشم دوزي به همراه تزئينات موجود در بازار و يا روبان دوزي متناسب با سليقه

 

6

 

 

دوم

اصول محاسبه مقدار پارچه لازم برحسب مدل مانتو به روش سري دوزي

اصول پهن كردن پارچه به روس سري دوزي

استفاده از قيچي برقي سري دوزي

(دوخت روپوش كار با يقه قابل تبديل همراه با جيب و آستين با لبه گشاد)

 

6

 

 

 

 

 

استفاده از CD آموزشي توليدي پوشاك شيراز پوپلين-جزوه زمينه

سوم

ادامه جلسه قبل

 

6

 

 

چهارم

تكميل روپوش كار

 

6

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ساعت 1:44  توسط موسویان  |