شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای
جدول زمان بندی سری دوز سرویس خواب

ماه

هفته

عناوين تدريس

ساعت تئوري

ساعت  عملي

منابع

ابزار و وسايل

 

مهر

اول

توانايي كار با انواع چرخ خياطي ( همه كاره خانگي ، مياندوز، راسته دوزخاص ملحفه ، كش دوز ، نواردوز ، انواع اورلوك ، انواع چرخ دوسوزنه ، ماشين پنبه دوز

شناسايي اصول رفع عيوب وبررسي چرخ هاي مخصوص ونگهداري آن ، ريزش نخ زيرورو وكنترل آن ، روغن كاري غبارزدايي، تعويض سوزن  

2

2

كتاب راسته دوزي ص 8 الي 14

مؤلفان عصار، محمدي، اكرم تشكري

دوم

آشنايي با ضوابط ايمني وبهداشت

4

 

كتاب راسته دوزي فصل 6

 

سوم

توانايي بكارگيري انواع سرويس خواب

شناسايي اصول بكارگيري انواع سرويس خواب

اندازه گيري انواع تخت خواب ( بچه گانه ، بزرگسال )

تقسيم بندي انواع تخت درمدل هاي مختلف

استفاده ازسايزهاي مختلف تخت

تدريس اندازه گيري ابعاد كار( اندازه هاي 90 -120-140-160-180)

2

2

 

 

چهارم

شناسايي اصول رسم الگوي انواع سرويس خواب

شناخت انواع ملحفه ( ملحفه رو ، كش دوزي شده،    كيسه اي)

روتختي ، لحاف ،روبالشي وكوسن

توانايي رسم الگوي انواع ملحفه ( سرويس ملحفه –سرويس لحاف- محافظ تخت –تشك فرنگي –كوسن بچه –پتو مسافرتي بچه وجهيزيه )

 

 

1

 

 

3

 

 

 

آبان

اول

توانايي به كارگيري انواع پارچه وآستر براي لحاف وتشك و...

شناسايي اصول به كار گيري انواع پارچه وآستر مخصوص لحاف –تشك و...

پلي استر( فيلامنت وويسكوز)كتان – ساتن –تافته –ابريشم وگيپور

 

2

2

راسته دوزي ص 42 و 43

 

دوم

توانايي رسم الگو( گروه بندي )

بكارگيري انواع مدل ملحفه ( سرويس ملحفه )

اندازه گيري ابعاد كار

رسم الگو براي مدل مذكور وديگر سايزهاي مختلف

آرم گذاري قطعات تهيه شده ( كدبندي وبسته بندي اجناس )

اصلاح مدل والگو

رفع عيوب به وسيله نمونه هنري

تبديل اندازه ها ( سايز سنتي واستاندارد)

 

1

3

 

 

سوم

شناسايي اصول برش انواع ملحفه

شناسايي اصول برش :

تشخيص راه وبيراه ،پشت وروي پارچه ، برش قطعات مختلف الگو، محاسبه مقدارپارچه لازم براي انواع مدل    ( عرض نسبت به طول) ، قرار دادن الگو روي پارچه ، علامت گذاري ودرنظرگرفتن اضافه درز، برش پارچه

 

1

3

 

 

چهارم

توانايي دوخت انواع ملحفه

شناسايي اصول دوخت

اتصالات قطعات مختلف پارچه بوسيله كوك وسنجاق ته گرد بلند ، دوخت درز ها

 

4

 

 

 

آذر

اول

ادامه جلسه قبل

دوخت هاي تزئيني دوخت ملزومات ملحفه ( دگمه –تور – قيطان – نوارزيپ – كش –بندينك )

 

4

كتاب راسته دوزي فصل دوم

 

دوم

ادامه جلسه قبل

پاكدوزي – لبه دوزي وتودوزي – اتوكاري درموارد مورد نياز –رفع اشكال وعيوب كار

 

4

كتاب راسته دوزي

فصل دوم

 

سوم

توانايي رسم الگوي  انواع روبالشي-كوسن –بالش گرد

اندازه گيري وابعاد كار – رسم الگو براي مدلهاي مذكوروانواع ديگر درسايزهاي مختلف- آرم گذاري قطعات تهيه شده ( كدبندي وبسته بندي اجناس )

رفع عيوب بوسيله  نمونه هنري– اصلاح مدل والگو تبديل اندازه ها ( سايز سنتي واستاندارد)

 

1

3

 

 

چهارم

توانايي برش انواع روبالشي وكوسن – بالش گرد

شناسايي اصول برش:

 تشخيص راه وبيراه ،پشت وروي پارچه ، برش قطعات مختلف الگو، محاسبه مقدارپارچه لازم براي انواع مدل     ( عرض نسبت به طول) ، قرار دادن الگو روي پارچه ، علامت گذاري ودرنظرگرفتن اضافه درز، برش پارچه

 

4

 

 

دي

اول

توانايي دوخت انواع روبالشتي

اتصالات قطعات مختلف پارچه به وسيله كوك و سنجاق ته گرد ، دوخت درزها ، دوختهاي تزئيني – دوخت ملزومات ( دكمه ، تور ، قيطان، نوار ، زيپ، كش و بندينك)

پاك دوزي ، لبه دوزي ، تو دوزي – اتوكاري در موارد مورد نياز

 

4

نازك دوزي ج 2 و راسته دوزي فصل3

 

دوم

ادامه جلسه قبل- دوخت دو سوزنه- چسب اسكاچي و رفع اشكال و عيوب كار

 

4

 

 

سوم

توانايي رسم الگوي روتختي (بچه گانه و بزرگسال) – رسم الگو براي انواع مدلها و سايزهاي مختلف- آرم گذاري براي قطعات تهيه شده ( كد بندي و دسته بندي اجناس) رفع عيوب بوسيله نمونه هنري – اصلاح مدل و الگو- تبديل اندازه ها ( سايزهاي سنتي و استاندارد)

 

 

 

 

چهارم

شناسايي اصول برش ، تشخيص راه و بيراه و پشت و روي پارچه- برش قطعات مختلف – محاسبه مقدار پارچه لازم براي انواع مدل( عرض پارچه نسبت به طول) قراردادن الگو روي پارچه ، علامتگذاري و در نظر گرفتن اضافه دوز – برش پارچه

 

4

 

 

بهمن

اول

توانايي دوخت روتختي

اتصالات قطعات مختلف پارچه به وسيه كوك و سنجاق ته گرد و بلند – دوخت  درزها – دوختهاي تزئيني روي كار ( آجيده دوزي – تكه دوزي- تور دوزي – نوار دوزي و قيطان دوزي و ...)

 

4

 

 

دوم

ادامه جلسه قبل

دوخت انواع مغزي- انواع ريشه- دو سوزنه- قيطان دوزي- مهره هاي تزئيني- توردوزي در زاويه هاي مختلف

 

4

 

 

سوم

ادامه جلسه قبل

رفع اشكال و عيوب كار- اتوكاري در موارد نياز

 

4

 

 

چهارم

توانايي رسم الگوي سرويس لحاف

اندازه گيري ابعاد كار- رسم الگو براي انواع مدلها و سايزهاي مختلف – آرم گذاري قطعات تهيه شده ( كد بندي و بسته بندي اجناس) رفع عيوب بوسيله نمونه هنري – اصلاح مدل و الگو

تبديل اندازه ها ( سايزهاي سنتي و استاندارد)

 

4

 

 

اسفند

اول

توانايي برش انواع لحاف ( همراه با انتقال طرح به صورت دلخواه) شناسايي اصول برش ، تشخيص راه و بيراه پارچه ، پشت و روي پارچه

 

4

 

 

دوم

برش قطعات مختلف الگو- محاسبه مقدار پارچه لازم براي انواع مدل- قرار دادن الگو روي پارچه – علامتگذاري و در نظر گرفتن اضافه درز – برش پارچه

 

4

 

 

سوم

توانايي دوخت لحاف

شناسايي اصول دوخت- اتصالات قطعات مختلف پارچه – دوخت درزها و دوخت ملزومات و دوختهاي تزئيني

* در صورت تمايل ( آجيده دوزي، چهل تكه و تكه دوزي و دوخت گردد و ...)

 

4

 

 

چهارم

ادامه دوخت و تكميل لحاف

دوخت انواع پارچه هاي ساتن ، مخمل

 

4

 

 

فروردين

سوم

تكميل لحاف و رفع اشكال و عيوب كار

 

4

 

 

چهارم

برش و دوخت كوسن يا بالشهاي تزئيني به دلخواه

 

4

 

 

ارديبهشت

اول

توانايي رسم الگو تشك فرنگي و دوخت آن

 

4

 

 

دوم

ادامه و تكميل آن

 

4

 

 

سوم

توانايي تهيه مدل از ژورنال و ژورنال خواني به دلخواه

شناسايي اصول تهيه مدل از روي ژورنال

شناسايي اصول دوخت مدل

1

3

استفاده از انواع ژورنالها و كتاب راسته دوزي خانم شكوه بدريان

 

چهارم

ادامه جلسه قبل

 

4

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ساعت 15:22  توسط موسویان  |