شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای

برنامه زمانبندي سالانه مهارت  بچه گانه  دوزي

 

ماه

هفته

عناوين تدريس

ساعات تدريس

منابع تدريس

تئوري

عملي

مهر

اول

توانايي شناخت ابزار كار : چرخ خياطي و ماشين اورلاك

استفاده از نخهاي مناسب هر چرخ – سوزنهاي مناسب و تعويض سوزن

(نمره نخ ، جنس نخ ، تاب نخ) – ( شماره سوزن – نوع سوزن )

آشنايي با پيچ گوشتي – روغندان – سرويس و نگهداري از چرخ - عيب يابي چرخها – نظافت چرخها - پر كردن ماســـوره – جا انداختن ماسوره – تنظيم كشش –كاتالوگ چرخ – درجه كشش ماسوره– دوخت چرخ روي خطوط صاف – منحني و شكسته – بدون عبور نخ

نازكدوزي زنانه جلد  1

4

4

دوم

تمرين چرخ كاري با رد كردن نخ از رو- دوخت زيگزاگ – دالبر – نمونه دوخت هاي تزئيني – جا دگمه با چرخ  - آموزش و آشنايي با لوازم اوليه دوخت و دوز اعم از : متر – خط كش – انواع قيچي – ميز برش – پا صاف كن– ميز اتو – اتو و كاربرد درجات آن روي پارچه هاي مختلف – كاربرد ژانت – كاربن – رولت – گونيا – انواع كاغذ الگو- – پيستوله – مل و صابون - سنجاق مناسب– سوزن دست دوز – انگشتانه – نخ كوك نخهاي گلدوزي ابريشم – عمامه – دمسه – همراه با معرفي درجات رنگي مختلف

نازكدوزي زنانه جلد  1- الگو و دوخت لباس كودك فني و حرفه اي فصل اول سال 83

4

4

سوم

آشنايي با انواع لايي چسب – لايي مويي- زانفيكس- آشنايي با تورهاي مناسب لباس كودك ( انواع حاشيه – تورهاي كتاني ) – معرفي روبان و قيطانهاي ظريف مخصوص لباس هاي كودك - انجام ده مدل از مدل هاي چرخ هاي صنعتي موجود در كارگاه به صورت نمونه كار ( زيگزاگ – دالبر و....) - دوخت جادگمه با چرخ

نازكدوزي زنانه جلد 1  ص 21 تا 36 وجلد  2  ص 187 تا 190

4

4

چهارم

كار با چرخ اورلاك – نخ اندختن و راه اندازي چرخ – معرفي نخ مخصوص چرخ اورلاك – روغنكاري و تميز كردن چرخ – تعويض سوزن اورلاك و نمونه دوخت

نازكدوزي زنانه جلد 1 ص 42 و 43 با استفاده از راهنماييهاي متصديان كارگاه 

 

 

4

4

آبان

اول

معرفي اندام كودكان – آموزش طريقه اندازه گيري – آشنايي با جدول سايز – آموزش تقسيم بندي – تشخيص سايز – آموزش پارچه هاي مناسب جهت دوخت لباس زيرو رو براي نوزادان و كودكان - آموزش بالاتنه و تهيه الگو ( سه ماهه )

 

 

كتاب الگو و دوخت لباس كودك از هنرستانهاي فني و حرفه اي

83 

فصل 5

3

5

دوم

آموزش پيش بند نوزاد در طرحهاي مختلف به روش متريك – انتخاب يك طرح جهت برش روي پارچه – انتخاب طرحهاي مناسب گلدوزي – انتقال طرح و آموزش گلدوزي به روش ساده ( ساقه دوزي – زنجيره – ساتن دوزي – گره فرانسوي و...) – آموزش دوخت تور به لبه – روبان گذاري –دولايه كردن و اتمام پيش بند

 

 

الگو ودوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 2

2

6

سوم

 

آموزش كلاه( دو مدل ) – تهيه الگو – برش – انتقال طرح – دوخت به صورت دولايه – (لايه داخلي از جنس ململ تهيه شود) – دوخت نقاب به كلاه – استفاده از تور در لبه نقاب – استفاده از روبان – اتو كاري به وسيله ژانت – تكميل كار

الگو ودوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

2

6

چهارم

آموزش پيراهن زير همراه با آستين – آموزش پيراهن زير آستين كيمونو  با جنسيت مناسب – سجاف گذاري – استفاده از تزئينات مناسب – دوخت درزها به صورت دو  درزه انجام گيرد .

از مدل هاي تزئيني چرخ در لباس استفاده شود .

الگو ودوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

3

5

آذر

اول

آموزش دستكش ، برش و دوخت به صورت دو لايه – اطراف دستكش – دالبر با چرخ يا تور دوزي- لبه دستكش با استفاده از كش ماسوره – تكميل دوخت زير پيراهن

جزوه ضميمه

2

6

دوم

آموزش روسري سه گوش و چهارگوش  به عنوان روسري و  قنداق نوزاد – استفاده از دوخت هاي تزئيني  و ادامه دوخت جلسات قبل

جزوه ضميمه

2

6

سوم

آموزش دامن كودكان – چين دار – كلوش – پليسه – دامن شلواري و دامن لنگي روي پارچه چهارخانه يا راه راه برش و دوخته شود

 ( اين الگو ها يادآوري مجدد از درس نازك دوزي مي باشد )

جزوه ضميمه

2

6

چهارم

ادامه جلسه قبل و تكميل دامن مورد نظر

 

2

6

دي

اول

آموزش بالاتنه از روي جدول سايز در سنين بالاتر جهت يادآوري – تبديل به مدل لباس خواب  دخترانه همراه با برش گرد، صاف ،هفت همراه با چين يا پيلي با استفاده از تزئينات تور ، حاشيه ، روبان ( به صورت گروه بندي انجام گيرد ) (2 ساله )

 

 

كتاب فني و حرفه اي  سال 83

3

5

دوم

ادامه دوخت لباس خواب و تكميل آن - آموزش آستين پفي در انواع مختلف

كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

2

6

سوم

تدريس يقة ب ب ، فرنچ ، شوميزيه ، ملواني – آماده سازي الگوي پيراهن دخترانه ( محاسبه پارچه براي مدلهاي اسموك )  با استفاده از يكي از دامن هاي تدريس شده قبلي – برش روي پارچه و دوخت آن  انجام گيرد .

كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

3

5

چهارم

ادامه دوخت لباس دخترانه – آموزش تكنيكهاي مخصوص به آن .

 

2

6

بهمن

اول

ادامه دوخت لباس دخترانه و تكميل آن .

 

2

6

دوم

آموزش لباس پسرانه با مدل يقه فرنچ يا شوميزيه همراه با آستين كوتاه به صورت دوبل پاكتي يا آستين بلند همراه با مچ و پلاكت شوميزيه – جيب رو از كتاب نازكدوزي درجه 2  - دوخت جادگمه با دست و چرخ .

الگو و دوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

3

5

سوم

تكميل لباس پسرانه – آموزش شلوار يا شلوارك – آماده سازي الگو

الگو و دوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

3

5

چهارم

تبديل الگوي تهيه شده به مدل دلخواه از ژورنالهاي مد لباس كودك يا كتاب هنرستان فني و حرفه اي 83 – اين الگو همراه با جيب ، زيپ يا كش تهيه گردد و روي پارچه مناسب برش زده شود ( جين – كتان )

 

3

5

اسفند

اول

دوخــت درزهاي شلوار يا شلوارك بصورت دو درزه خوابيده انجام گردد .

نازكدوزي زنانه درجه 2 جلد 1

2

6

دوم

ادامه جلسه قبل ( دوخت)

 

2

6

سوم

آماده سازي الگوي  لباس روقنداقي  نوزاد  همراه با تزئينات لازم برش و دوخت گردد .

 

2

6

چهارم

 

 

آموزش پيراهن و شلوار سر هم جوراب دار و بدون جوراب ، دوخت آن روي پارچه تريكو يا پلار ( تريكو خواب دار) انجام شود  - آموزش دوخت كشباف

الگو و دوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 5

2

6

فروردين

اول

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

آموزش الگوي كيسه خواب يا قنداق فرنگي  - لايه كاري با پشمه شيشه – تكه دوزي و تزئينات لازم

الگو و دوخت لباس كودك كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 3

2

6

چهارم

ادامه دوخت كيسه خواب و تكميل آن

 

2

6

ارديبهشت

اول

برش لحاف - دولايه كردن با پشم شيشه -  انتقال طرح تكه دوزي – آموزش دوخت آن .

كتاب فني و حرفه اي  سال 83 فصل 3

2

6

دوم

ادامه دوخت و تكميل لحاف .

 

 

سوم

آموزش مامي شورت روي جنسيت نايلوني – مامي گره دار – برش ملحفه و روبالشي   و دوخت آن  -

جزوه ضميمه

2

6

چهارم

آموزش دوخن مقنعه ساده – چانه دار – سه گوش .

جزوه ضميمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ساعت 2:31  توسط موسویان  |